Digitālā transformācija

IT biznesa risinājumi – izstrāde un ieviešana

Datu glabātuves, neirotīkli, analītika, drošība
WEB, CRM, BPM, ERP, APS, WMS, AML, RFID

DARBĪBAS VIRZIENS

Mēs piedāvājam risinājumu   

galvenajās biznesa jomās 

CRM sistēmas ļauj apvienot e-pastu, telefonu, sociālos tīklus, mesendžerus, mājaslapas vienotajā komunikācijas sistēmā ar klientu. Automatizē visas rutīnas operācijas un paaugstina pārdevēju rezultativitāti par 50-70%. Klientu bāze ir droši aizsargāta, bet rezultāti nav atkarīgi no darbinieku personīgām īpašībām vai kļūdām. Mēs uzstādām un pielāgojam CRM tieši klienta vajadzībām.

Kvalitatīva biznesa procesu izvēle un pārvaldīšana ir nepieciešama jebkuram uzņēmumam. Mēs ieviešam BPM sistēmas, kas ļauj dažu stundu laikā izstrādāt procesu loģiku un palaist to praktiskai izmantošanai. Sistēma arī seko līdzi darbinieku darbībām un reglamenta ievērošanai.

Projektējam, izstrādājam un ieviešam sistēmas noliktavu, krājumu un loģistikas pārvaldei, ņemot vērā produktu īpatnības un konkrētā uzņēmuma procesus. Ieviešam programmatūru ar fiziskiem automatizācijas risinājumiem uz RFID tehnoloģiju bāzes ar QR un Bar kodiem. 

Plānošanas sistēmas diskrētiem un ražošanas procesiem kombinācijā ar ražošanas operāciju uzskaites sistēmām reālajā laikā. Ļauj palielināt līniju jaudu par 10-15% bez investīcijām papildu aprīkojumā. Iespēja pārrēķināt ražošanas plānu vairākas reizes stundā steidzamu pasūtījumu koriģēšanai vai izejvielu piegādes traucējumu gadījumā. Pamatlīdzekļu apkopes un remonta kontrolei ieviešam uzskaites kompleksus uz RFID tehnoloģiju bāzes ar ražošanas planšetēm

Analītikas sistēma dažāda līmeņa vadītājiem uz mākoņu instrumentu bāzes datu savākšanai un interpretācijai: Microsoft Power BI, Qlik Sence, Roistat, Google Analytics, GoMagic un citas. Tās ļauj ātri pieņemt pārvaldīšanas lēmumus un paaugstināt mārketinga efektivitāti.

Mūsdienu IT risinājumiem ir jābūt pieejamiem jebkurā vietā, jebkurā laikā un jāstrādā jebkurā lietotājam ērtā viedierīcē. Mūsdienu WEB platformas ļauj ātri izstrādāt risinājumus, sākot no lendinga un beidzot ar daudzfunkcionālo interneta veikalu. Specifiskākiem mērķiem izstrādājam lietotnes iOS un Android platformās.

Mēs veicam komplekso jūsu infrastruktūras esošā stāvokļa auditu, tāpat kā izmantotās programmatūras, licenču un ārpakalpojumu sniedzēju cenu politikas auditu. Nosakām riskus un piedāvājam to novēršanas metodes. Optimizējam Jūsu IT budžetu, ņemot vērā jūsu esošās vajadzības un attīstības perspektīvas. Izstrādājam plānu, lai nomainītu novecojušās un apkalpošanā dārgas tehnoloģijas pret alternatīvām iespējām

Ieviešot un atbalstot sarežģītus IT projektus, ir svarīgi atrast līdzsvaru starp iekšējās komandas uzdevumiem un nošķirt uzdevumus, kurus būtu izdevīgāk nodot ārpakalpojumu sniedzējiem. Mēs uzņemamies visu koordinācijas procesu un pasūtītāja prasību saskaņošanu ar izpildītāja iespējām. Kontrolējam budžetu un ieviešanas termiņus. Risinām konfliktus un pretenzijas.

Pirmkārt, mēs nosakām pamatprasības pret produktu un sastādām izstrādes tehnisko uzdevumu. Tālāk veidojam iekšējo komandu vai atlasām pārbaudītus un uzticamus ārpakalpojumu sniedzējus. Kontrolējam izstrādes procesu un izpildām ieviešanu ciešā kontaktā ar jūsu komandu. Veicam pilnu jūsu darbinieku apmācību un nodrošinām atbalstu ekspluatācijas laikā. Izmantojam Low-Code tehnoloģijas optimālai cenas, kvalitātes un termiņu attiecībai.

Datu savākšanas un uzglabāšanas modeļa uzbūve. Risinājumu izvēle un to savstarpējās mijiedarbība organizēšana – mākoņu glabāšanas serviss, rezerves kopēšanas sistēma un datu arhivēšanas sistēma. Dažāda veida datu uzglabāšanas izdevumu optimizēšana platformās Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud Platform. Drošība un piekļuves ierobežošana.

PAMATPOSMI

Kā veiksmīgi ieviest IT tranformāciju

Precīzi uzstādīt mērķus

Vispirms noteikt, kāpēc jums ir vajadzīga transformācija un kādu efektu jūs vēlaties panākt. Uz tā pamata mēs izstrādājam biznesa stratēģiju un izvēlamies tehnoloģiskos risinājumus tās realizēšanai.

Digitālā transformācijairise

1

Veicam biznesa analīzi

Veicam interviju ciklu ar atslēgas darbiniekiem un biznesa īpašniekiem. Tas palīdzēs izšķirt galvenās vajadzības un asākās problēmas. Uz tā pamata veidojam vispārējo stratēģiju un nosakām jomas, kurās tehnoloģijas sniegs maksimālu atdevi. 

2

Izstrādājam IT stratēģiju

Nākamajā posmā mēs izvēlamies optimālas risinājumu tehnoloģijas, izvēlamies produktus un to ieviešanas taktiku. Veicam apakšuzņēmēju atlasi vai veidojam savu iekšējo komandu. Rezultātā mums būs precīza izpratne par termiņiem, budžetu un darbu grafiku.

3

Pārvaldām ieviešanu

Lai projekta realizācija noritētu veiksmīgāk, mēs cieši sadarbojamies ar jūsu komandu, nododot ekspertu zināšanas un veicot darbinieku apmācību. Plānojam un kontrolējam ārpakalpojumu sniedzēju darbu. Nodrošinām budžeta un termiņu ievērošanu. Pēc projekta ieviešanas mēs paliekam kontaktā un nodrošinām 24/7 atbalstu. 

Transformācijas trīs posmi

IT transformācija ir savstarpēji saistītu sistēmu un servisu kompleksa ieviešana, kuras gala mērķis ir peļņas gūšana, pateicoties darbinieku darbu un kompānijas procesu optimizācijai. Atkarībā no mērķiem pieejamiem resursiem ir nepieciešami dažāda sarežģītības līmeņa un tehnoloģiju ieviešanas dziļuma risinājumi. Uzņēmējdarbībai attīstoties, IT sistēmām ir jāpaliek sarežģītākām un drošākām.
Mazajā un vidējā biznesā inovācijas vajadzētu ieviest pakāpeniski, ņemot vērā nelielu budžetu un kvalificētu darbinieku trūkumu. Lielajās kompānijās bieži ir vecas negrozāmas sistēmas, no kuram gribas atbrīvoties. Te ir jāveido jauna arhitektūra, kas apvienos neatkarīgus modeļus.
Galvenais ir iepriekš pārdomāt, kā tos savienot un nodrošināt datu apmaiņu. Šādi risinājumi ļaus pakāpeniski atteikties no novecojošām sistēmām, kuru uzturēšanai tiek iztērēti milzu līdzekļi.  

"Digitalizācija"

Pāreja no nekārtības pie organizētas pārvaldes. Procesa būtība ir visu galveno datu savākšana un to pārveidošana saprotamajās atskaitēs. Šajā posmā lēmumi tiek pieņemti manuāli, izmantojot vienkāršas un ekspluatācijā nedārgas programmas.  

"Ciparošana"

Procesi ir atstrādāti un digitalizēti. Pārejam pie optimizācijas un automatizācijas. Šim nolūkam izmantojam specializētos instrumentus, piemēram, CRM, ERP, APS, BPM, WMS sistēmas. Saistām tos savā starpā efektīvā un drošā IT arhitektūrā.

"Digitālā transformācija"

Biznesa modeļa pilnīgā pārveidošana, mijiedarbības veida maiņa ar tirgu, klientiem, piegādātājiem un partneriem. Šajā posmā nepastāv standartizēti IT risinājumi. Radam unikālas platformas ikvienam biznesam, par pamatu ņemot tehnoloģiju kombināciju.

Zināšanas par tehnoloģijām

Izstrādāsim vislabāko risinājumu kombināciju konkrētam mērķi

Pārvaldīšanas pieredze

Ar uzņēmuma īpašniekiem un menedžeriem runājam vienā valodā 

Dizaina domāšana

Uz procesiem skatāmies no cita skatu punkta, izmantojam nestandarta risinājumus biznesa pārformatēšanai 

Empātija

Atradīsim kopējo valodu ar cilvēkiem no dažādām biznesa jomām un paaudzēm

Drošība

Novedīsim projektu līdz veiksmīgam rezultātam un vienmēr atbalstīsim savus klientus

Saņemt konsultāciju

Ar ko lai sākam un cik daudz tas maksās?

VISPOPULĀRĀKIE RISINĀJUMI

Galvenās tehnoloģijas

Ko mēs pielietojam, ņemot vērā projekta uzdevumus

CRM un IP telefonija

Komunikācija ar klientu un piegādātājiem visos kanālos, kopējā sistēmā

WEB risinājumi un e-commerce

No vienkāršām mājaslapām līdz elektroniskās tirdzniecības un interneta veikalu portāliem

Datu analīze

Pārvaldīšanas uzskaites sistēmu, instrumentu un atskaites paneļu ieviešana

BPM procesu pārvalde

Biznesa procesu automatizācija ar precīzu izpildes kontroli

WMS, APS, ERP un citi

Kompleksās plānošanas un uzņēmumu pārvaldīšanas sistēmas 

Agile tehnoloģijas

Efektīvas mijiedarbības sistēmas ieviešana darbinieku starpā

Mūsu darbības principi

Mēs ņemam vērā, ka uzņēmumi atšķiras pēc piedāvāto pakalpojumu klāsta, klientu skaita, produktu veida, dažādām pieejām un biznesa procesiem. Saprotam, cik svarīgi ir budžeta ierobežojumi un vēlamie ieviešanas termiņi. Tādēļ mēs darām visu, lai atrastu vispiemērotāko risinājumu komplektu katrai situācijai individuāli.

Piemēram, nelielos uzņēmumos nav vērts ieviest APS, ERP un tamlīdzīgas sarežģītas sistēmas, gudrāk ir koncentrēties uz risinājumiem, kas ļauj ātrāk izaugt, paaugstināt klientu skaitu un peļņu, piemēram, WEB risinājumi, CRM, BPM sistēmas un efektīvie digitālie komunikācijas kanāli ar tirgu.

Vidējos uzņēmumos biznesa procesu un dokumentu aprites automatizācijas sistēmas jau ir kļuvušas par normu. Rodas nepieciešamība ieviest nopietnākus risinājumus tiešsaistes pārdošanām, piemēram, pilnvērtīgos e-commerce portālos un interneta veikalos, to integrācija ar CRM, bankām, uzskaites sistēmām un tā tālāk.

Lielos uzņēmumos ir nepieciešamas kompleksās pārvaldīšanas sistēmas, kuras pēc daudziem parametriem ir unikālas un, pateicoties lieliem mērogiem, ļauj ietaupīt īpašniekam ievērojamas summas. Šajā gadījumā tiek pievienotas daudz līmeņu analītikas un atskaišu sistēmas, lielākās iekšējo procesu daļas automatizācija. 

Mēs labi zinām, kā ātrās pārmaiņas ārējā vidē var izdarīt spiedienu uz biznesu. Tāpēc, izvēloties tehnoloģijas, ir jāvērš uzmanība uz to pieejamību un izstrādes iespējamību. Labāk uzreiz atmetiet ilūziju, ka var saņemt bezmaksas, legālu, gatavu risinājumu un uz ilgu laiku būs miers.

Tādēļ izvēloties produktu, viens no svarīgākajiem faktoriem ir – kā pārdevējs attīsta savu produktu, pielāgo to tirgus vajadzībām un jaunas tendences jomām. Svarīga ir platformas pieejamība, iestrādāta API, interfeisa maiņas sistēma un tehnoloģijas interfeisa pielāgošanās, kā arī iespēja pielāgot biznesa loģiku konkrētā biznesa īpatnībām. 


Mūsu pieredze liecina, ka ir jāievēro visas biznesa īpatnības, pat tās, kas šķietami nav saistītas ar IT jomu: darbinieku sagatavotības līmenis, attīstības plāns, operētājprocesu organizācija un gatavības pakāpe noteiktam pārmaiņu ātrumam. Mēs piedāvājam, mūsuprāt, labāko ieviešanas taktiku, ņemot vērā faktorus, kas jums ir svarīgi. Mūsu mērķis nav teorētiskā konsultācija, bet risinājumi, ko ieviest reālajā dzīvē.

Izvēloties tehnoloģijas, mēs ņemam vērā, ka jebkurā brīdī var notikt nopietnas izmaiņas uzņēmuma stratēģijā, situācijā tirgū, parādīsies jauni instrumenti un pieejas. Mēs paredzam atsevišķu produktu aizvietošanas iespēju, netraucējot visas IT sistēmas darbību. Tāpēc uzskatām, ka abonēšanas modelis, piemēram, programatūras produktu vai datora jaudas “mākoņu” abonēšana, vairuma gadījumu ir vispiemērotākais risinājums. 

Darba procesā mēs skatāmies uz biznesa attīstības vēsturi un tehnoloģijas izmantošanas iepriekšējo pieredzi. Uzdodam jautājumus par uzņēmuma mērķiem un veidojam secīgu IT sistēmas attīstības stratēģiju atbilstoši kopējiem plāniem. Mēs nepārtraukti sekojam līdzi visām mūsdienu tendencēm. Un izvēlamies, pirmkārt, tos produktus, kuriem ir izveidojies plašs lietotāju un izstrādātāju loks. Mums ir svarīga sadarbība ar drošiem partneriem.

Izvēloties produktu un izstrādes komandu, mēs uzreiz plānojam, kā notiks tehnoloģijas atbalsts un attīstība pēc ieviešanas ekspluatācijā. Un kā izdarīt tā, lai tas būtu klientam izdevīgi un ērti. 

MŪSU KEISI

Projektu piemēri

Nospiediet uz piktogrammas, lai apskatītos darbu saturu

Pārtikas ražotne

Apgrozījums €40 milj.
700 darbinieki

Vairumtirdzniecība

Apgrozījums €120 milj.
pārdošanu nodaļā strādā 50 cilvēki

Būvuzņēmum

Apgrozījums €35 milj.
600 darbinieki

IT kompānija

Izstrādātāju komanda 120 cilvēki

Izstrāde

Apgrozījums €1 milj.

Interneta veikals

Pārdošanu nodaļa 10 cilvēki

Digitālo tehnoloģiju konsultācija

  • Kādas tehnoloģijas ir piemērotas jūsu uzdevumu risināšanai
  • Kas būtu jāievieš pirmkārt
  • Kā pareizi organizēt visu transformācijas procesu
  • Kādi ir dažādu pieeju riski un priekšrocības
  • Kas ietekmē projekta kopējās izmaksas un ekspluatācijas izdevumu lielumu
  • Kā samazināt ieviešanas laiku un iekļauties investīciju budžetā
  • Citi jautājumi
ESAM ATVĒRTI SADARBĪBAI

Mūsu pakalpojumi

Nospiediet uz piktogrammas, lai uzzinātu sīkāku informāciju

Digitālā diagnostika

Analizējam galvenās biznesa īpatnības un tehnoloģiju esošo līmeni

Transformācijas stratēģija

Izstrādāsim pagaidu un pastāvīgu biznesa attīstības plānu

Digitālā transformācija

Biznesa procesu digitālās pārveidošanas pilns darbu komplekss 

Digitālais direktors

Nodrošina pārvaldīšanas funkciju un IT departamenta attīstību

Digitālā modernizācija

Kompleksais projekts: Atsevišķu projektu realizācija biznesa funkcionālajās jomāsа

Pārdošanu automatizācija

Kompleksais projekts: Produkta digitalizācijas, pārdošanas procesu un kanālu automatizācijа
UZŅĒMUMA VADĪTĀJS Vladimirs Anohins
UZŅĒMUMA VADĪTĀJS

Vladimirs Anohins

20+ gadu pieredze vadīšanā (CEO, CIO) ražošanas, būvniecības, rūpniecības, attīstības, mazumtirdzniecības un IT pakalpojumu jomās.

10+ gadu pieredze informāciju ekosistēmu un IT biznesa infrastruktūras izstrādē.

Pilnvērtīgas zināšanas uzņēmumu finanšu un ekonomiskās darbības procesu organizācijā, par sistēmas attīstības un biznesa izaugsmes faktoru pamatiem.

Kross-funkcionālo projektu un komandu pārvaldīšana. Pieredze sarežģītu pārrunu vešanā.

SIA "Tenderate"

Latvia, EU
Reg.N.40203169803

Email

it@tenderate.ru

Phone

+ (371) 25 123 661
+ (371) 25 672 000
WhatsApp, Telegram, Viber
KONTAKTI

Priecāsimies iepazīties

Pastāstiet mazliet par savu biznesu un uzdodiet savus jautājumus

© Copyright 2021 SIA Tenderate - All Rights Reserved